Background Image

Kritériá - Výtvarný odbor

·         skúška spočíva v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach: výtvarné stvárnenie technikou kresby, maľby a voľná fantazijná tvorba

·         dieťa si so sebou prinesie 3 domáce práce, prípadne bude tvoriť priamo v priestoroch ZUŠ Ilava počas prijímacích skúšok. Práce majú spĺňať kritériá:

     výtvarné stvárnenie ľubovoľnej / zadanej témy technikou kresby - zistenie úrovne motorických zručností, pozorovacích schopností a zmyslu pre detail, správne držanie nástroja – ceruzky (v prípade tvorby v ZUŠ), kresba línie a plochy

     výtvarné stvárnenie ľubovoľnej / zadanej témy technikou maľby - výtvarné cítenie, maliarska zručnosť a zmysel pre kompozíciu, správne držanie štetca (v prípade tvorby v ZUŠ), základné miešanie farieb, spôsob nanášania na papier, maľba detailu a plochy

     voľná fantazijná tvorba zameraná na výtvarné sebavyjadrenie, znázornenie abstraktnej či konkrétnej témy, originálne výtvarné riešenie a spontánnosť vyjadrenia.

Upozornenie: Tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ sa nestáva automaticky žiakom školy ! Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium. Počet prijatých žiakov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach je limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.