Background Image

História


Hudobná škola v Ilave bola ustanovená ako jedna z prvých škôl umeleckého zamerania na strednom Považí v roku 1953. V školskom roku 2013/14 oslávila svoje 60. výročie založenia.

1953 - vznik školy, hudobný odbor, prvý riaditeľ Štefan Baláž

1957 - prví absolventi školy

1961 - riaditeľstvo sa presúva do Novej Dubnice, Ilava sa stáva pobočkou

1971 - otvorený výtvarný odbor, Mgr. Anna Šťastná

1974 - Ilava sa stáva pobočkou ĽŠU Dubnica nad Váhom, riaditeľ Jaroslav Ištók

1978 - ĽŠU Ilava je opäť samostatná, riaditeľ Peter Sarnovský

1980 - detský spevácky zbor, dirigent Peter Sarnovský

1984 - upravené priestory pre HO v budove ZDA, VO v priestoroch DK

1986 - riaditeľ ZUŠ Mgr. Ján Semko

1988 - riaditeľka ZUŠ Mgr. Ružena Hromádková

1988 - komorný spevácky zbor, dirigentka Mária Račková, do roku 1992

1992 - otvorenie literárno-dramatického odboru, Mgr. Janka Poláková, do roku 1999

1992 - prvý dychový orchester, dirigent František Letko

1992 - nové priestory ZUŠ na Pivovarskej ulici

1993 - začiatok partnerských vzťahov so ZUŠ Klimkovice ČR a OPP Mikolow Poľsko

1995 - otvorenie tanečného odboru, Ľubica Hlavatá, do roku 1999

1998 - komorný spevácky zbor, dirigentka Mária Revická

1999 - dychový komorný súbor, Elena Ľachká

2000 - znovuotvorenie tanečného odboru, Bc. Lenka Gawronová

2000 - vznik tanečnej skupiny mažoretky, Bc. Lenka Gawronová

2000 - ZUŠ Ilava sa stáva samostatným právnym subjektom

2002 - zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Ilava

2003 - vznik akordeónového orchestra a komorných súborov, Elena Vaňová, Ladislav Vaňo

2004 - rozšírenie tanečného odboru, Viera Porubanová

2005 - ZUŠ má vyučovacie triedy vo Valaskej Belej, Pruskom, Košeci, Klobušiciach

2005 - nové priestory v budove ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

2006 - vznik školského orchestra spojením akordeónov, dychových nástrojov a keyboardov

2006 - úprava priestorov na Hviezdoslavovej ulici

2006 - zmena vedenia výtvarného odboru, Mgr. Dana Vlčková

2007 - nové vyučovacie priestory v budove ZŠ na Medňanskej ulici

2007 - vznik tanečnej skupiny chearleaders „Cherries“

2008 - promenádne koncerty a krst školského orchestra „Brillant“

2008 - rozšírenie výtvarného odboru, Mgr. Zdenka Cíbiková

2008 - obnova koncertnej sály

2011 - zmena vedenia výtvarného odboru, Mgr. art. Martina Paljesková Pišková

2011 - znovuotvorenie  literárno – dramatického odboru, Mgr. Alena Poláková

2013 – oslavy 60-teho výročia vzniku školy

2014 – riaditeľka ZUŠ Mgr. Ingrid Viskupová

Základná umelecká škola v Ilave za viac ako 60-ročné obdobie preukázala silnú životaschopnosť. Učitelia, ktorí pôsobili na našej škole, obohacovali duchovný život žiakov, rozvíjali v nich úctu k trvalým hodnotám umenia, k tradíciám, k histórii a rozširovali ich vnímanie života a sveta. Do svojej práce vložili vlastnú energiu, elán, neúnavnú ochotu, tvorivosť, fantáziu a lásku. Škola svojimi výsledkami potvrdila, že má opodstatnené miesto v systéme vzdelávania. 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.