Background Image

Blahoželanie výtvarníkom

Blahoželáme všetkým našim žiakom, ktorým sa darilo v tohtoročnej výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo. Cenu za kolekciu keramiky získali vo svojej kategórii: Veronika Magdíková 9 r. ("Ježibaba v chalúpke"), Lenka Ďurišová 10r. ("Drak si prišiel po princeznu"), Eliška Lukáčová 10r. ("V začarovanom lese") a Alexandra Mišovcová 10r. ("Slncový kôň"). Výborne sa darilo aj Viktórii Fúsekovej 12 r. ("Veštec") a Alexandre Gužíkovej 11r. ("Radúz a Ľudmila"), ktoré získali cenu bez určenia poradia. Diela vznikli v ateliéri p.uč.Cíbikovej. Tešíme sa z rozprávkového úspechu! :)

Úspech klaviristov v Bojniciach

Blahoželám a ďakujem žiakom klavírneho oddelenia za vzornú reprezentáciu školy na súťaži „Piano v modernom rytme Bojnice“,kde získali tieto ocenenia:

 Veronika Fapšová, Soňa Jarníková, Matej Martiška  strieborné pásmo

 Matúš Šúkala  bronzové pásmo

 Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Mgr. Jarmile Piškovej a Andrei Przybylkovej.                                   Mgr. Ingrid Viskupová., riaditeľka ZUŠ Ilava