Background Image

Riaditeľské voľno

Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že dňa 29.06.2021 (utorok) bude škola zatvorená z dôvodu udelenia riaditeľského voľna. Vysvedčenia sa budú vydávať  žiakom na poslednej vyučovacej hodine hlavného predmetu.

VYUČOVANIE V ŠKOLE

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13.5.2021 sa

od 17.5.2021 (pondelok) obnovuje prezenčné vyučovanie v základnej umeleckej škole vo všetkých odboroch a predmetoch.

 

Podmienkou nástupu do školy je odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré je nižšie v prílohe, ale je dostupné aj pri vstupe do budovy. Pri vstupe do budovy je potrebné si vydenzifikovať ruky. Žiaci  pri vstupe do budovy ako aj pri výchovno-vzdelávaciom procese majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom, či inou textilnou šatkou.

Rozvrhy skupinovej výučby zostávajú pôvodné zo septembra 2020. Rozvrhy individuálnej výučby si dohodnite so svojim pedagógom.

Blahoželanie

Aj v hudobnom odbore sa stále niečo deje. Niektoré školy a organizácie sa rozhodli aj počas tejto situácie zorganizovať rôzne interpretačné súťaže. My sme sa do jednej z nich v zime aj zapojili. Ide konkrétne o našu žiačku Nelku Vargovú, ktorá sa zúčastnila v hre na klavíri súťaže "Modrý svet očami umenia 2020" v 1. kategórii a získala v nej ZLATÉ PÁSMO. Súťažila v podkategórií "Takto túto tému interpretujem iba ja", v ktorej hrala úpravu skladby vo vlastnom prevedení. Nelke ďakujeme za prezentáciu školy a prajeme jej veľa trpezlivosti a radosti z hrania. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke A. Przybylkovej.

Prijímacie skúšky - šk. rok 2021/2022

Tešíme sa na každého nového žiaka.

Vážení rodičia,

Momentálne môžu všetci záujemcovia o štúdium na našej škole vyplniť online prihášku, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke vpravo hore. Záujemcovia o štúdium v dvoch odboroch vyplnia na každý odbor samostatnú prihlášku. Prijímanie nových žiakov zrealizujeme v týždni  od 31.5.2021 (pondelok) - 4.6.2021 (piatok) a to osobne v škole každý deň v čase od 13.00 do 17.00 hod.  

Na štúdium prijímame deti, ktoré najneskôr 31.12.2020 dosiahli vek 5 rokov!

Na štúdium do ZUŠ bude možné prihlásiť dieťa do nasledovných odborov:

HUDOBNÝ  ODBOR - hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na heligónke, hra na gitare, hra na husle, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, spev

TANEČNÝ  ODBOR - zahŕňa (klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, moderný tanec, tanečná prax, tanečná príprava)

VÝTVARNÝ  ODBOR - zahŕňa (kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie, dizajn, fotografia, video a animácia)

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ  ODBOR - otvoríme v prípade dostatočného záujmu žiakov o štúdium

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.