Background Image

Úhrada nákladov

Na základe  Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava, schváleného mestským zastupiteľstvom, je od 1. 2. 2017 príspevok stanovený nasledovne:

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:

a) na individuálne prípravné štúdium 6,- €
b) na skupinové prípravné štúdium 4,50,-€
c) na individuálne základné štúdium 9,- €
d) na skupinové základné štúdium 7,50,- €
 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva plnoletá fyzická osoba (do 26 rokov) mesačne:
a) na individuálne štúdium pre dospelých -študujúcich 9,- €
b) na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich 7,50- €
c) na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich 19,50- €
d) na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich 18,-€

Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom (tzv. školného) určuje zriaďovateľ všeobecno-záväzným nariadením.

 http://www.ilava.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/dodatok-c-1-k-vzn-c-3-2016-o-vyske-prispevkov-v-skolach-a-sk 

 

Od 1. 9. 2017 môžu rodičia v zmysle Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 písomne požiadať zriaďovateľa o rozdelenie úhrady príspevku na vzdelávanie (školné) na mesačné alebo iné dohodnutné čiastkové splátky. 

 http://www.ilava.sk/library/files/Docasne/tab_vzn_dodatok3-3_2016.pdf 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.