Background Image

Blahoželanie výtvarníčkam

Gratulujeme žiačke Kristíne Majanovej (8 r.), ktorá nás svojou výtvarnou prácou reprezentovala v celoslovenskej súťaži Maľujme s Primalexom. Dielo "Priateľstvo" bolo jedným z výherných (bez určenia poradia) a naša škola získala poukaz na kúpu farieb od spomínanej firmy. Práca vznikla pod vedením Mgr. Slávky Šlesárovej. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu! 

 

 

Rovnako gratulujeme žiačke výtvarného odboru Alexandre Gužíkovej (10 r.) pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej, ktorá získala 1. miesto v kategórii ZUŠ v regionálnej súťaži MAS Vršatec - Očami detí. Dielo "Fašiangy" by nás malo ďalej reprezentovať v kalendári MAS Vršatec.

 

Detská výtvarná Dubnica je bienále okresnej prehliadky výtvarnej tvorby ZUŠ. Tento rok sa uskutočnil už jej X. ročník. A my sa môžeme pochváliť, že naša žiačka výtvarného odboru Magdaléna Gajdošová (13 r.) sa so svojim "Prasiatkom" prebojovala do zlatého pásma. Magde aj jej učiteľke Mgr. Zdenke Cíbikovej srdečne gratulujeme! :)

Blahoželanie - klavírne oddelenie

Blahoželáme a ďakujeme žiačkam a žiakom klavírneho oddelenia, ktorí vzorne reprezentovali školu na celoslovenskej klavírnej súťaži „Piano v modernom rytme Bojnice“ a získali tieto ocenenia:

Jakub Janco, Nicolas Pasqualon, Romana Cedzová – strieborné pásma v kategórii sólová hra

Jakub Janco & Nicolas Pasqualon Elena Vaňová & Romana Cedzová – strieborné pásma v kategórii štvorručná hra

Za zodpovednú prípravu patrí poďakovanie pani učiteľkám Monike Bagínovej, DiS. art., Mgr. Jarmile Piškovej a Mgr. Ingrid Viskupovej.

 

Blahoželanie - tanečný odbor

Gratulujeme a ďakujeme žiakom tanečného odboru – ročníky 1.1. až 4.2. za úspešnú reprezentáciu školy na tanečnej súťaži „Umenie v pohybe 2018“, kde získali umiestnenia: 

zlaté pásmo - choreografia Odhodlanie v nás

strieborné pásmo – choreografia Malí záhradníci

bronzové pásmo – choreografia Moje, tvoje

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Eve Tóthovej.

Blahoželanie - dychové oddelenie

Blahoželáme a ďakujeme žiakom dychového oddelenia za úspešnú reprezentáciu školy na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou „Zahrajže nám, píšťalôčka“ kde získali tieto ocenenia:

Matej Drozd  strieborné pásmo (sólová hra)

Veronika Dobiasová & Lenka Remenárová bronzové pásmo (komorná hra) 

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Elene Vaňovej, DiS. art., za klavírnu spoluprácu p. uč. Monike Bagínovej, DiS. art.

Blahoželanie - výtvarný odbor

Žiačke výtvarného odboru Alexandre Gužíkovej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy pri zapojení sa do súťaže firmy ŠEVT o najlepší „Grafický návrh obálky žiackej knižky“, kde jej práca postúpila do finále medzi 10 najlepších návrhov. Za zodpovednú prípravu patrí poďakovanie p. uč. Mgr. Zdenke Cíbikovej.