Background Image

Pripravujeme

24. august 2018 (piatok) o 16:15 - Ilava, Mierové námestie

  • vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ na Bartolomejskom jarmoku

3. september 2018 (pondelok) o 15:00 - Dom kultúry Ilava

  • slávnostné otvorenie školského roka

6. september 2018 (štvrtok) od 13:00 do 17:00

  • koncertná sála ZUŠ Ilava: dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov

30. november 2018 (piatok) - Dom kultúry Ilava

  • Zuškársky lampášik - predstavenie všetkých odborov ZUŠ

2. marec 2019 (sobota) - Dom kultúry Ilava

  • 11. ročník Reprezentačného plesu ZUŠ Ilava