Background Image

riaditeľské voľno

Oznamujem žiakom ZUŠ Ilava, že dňa 28. júna 2019 (piatok) udeľujem riaditeľské voľno.

Žiaci si môžu prísť pre vysvedčenia ku svojim učiteľom

vo štvrtok 27. júna 2019 o 15.00 hod.

Všetkým žiakom Základnej umeleckej školy v Ilave, ale i všetkým učiteľom želám leto plné slniečka a oddychu, aby načerpali veľa síl a prišli po dovolenkách a prázdninách naladení na pracovnú, ale najmä tvorivú nôtu. 

Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka školy

 

 

 

Blahoželanie výtvarníkom

Blahoželáme všetkým našim žiakom, ktorým sa darilo v tohtoročnej výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo. Cenu za kolekciu keramiky získali vo svojej kategórii: Veronika Magdíková 9 r. ("Ježibaba v chalúpke"), Lenka Ďurišová 10r. ("Drak si prišiel po princeznu"), Eliška Lukáčová 10r. ("V začarovanom lese") a Alexandra Mišovcová 10r. ("Slncový kôň"). Výborne sa darilo aj Viktórii Fúsekovej 12 r. ("Veštec") a Alexandre Gužíkovej 11r. ("Radúz a Ľudmila"), ktoré získali cenu bez určenia poradia. Diela vznikli v ateliéri p.uč.Cíbikovej. Tešíme sa z rozprávkového úspechu! :)

Úspech klaviristov v Bojniciach

Blahoželám a ďakujem žiakom klavírneho oddelenia za vzornú reprezentáciu školy na súťaži „Piano v modernom rytme Bojnice“,kde získali tieto ocenenia:

 Veronika Fapšová, Soňa Jarníková, Matej Martiška  strieborné pásmo

 Matúš Šúkala  bronzové pásmo

 Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Mgr. Jarmile Piškovej a Andrei Przybylkovej.                                   Mgr. Ingrid Viskupová., riaditeľka ZUŠ Ilava