Background Image

Výtvarný odbor

Žiaci výtvarného odboru sa naučia:

·         kresliť, maľovať, modelovať, vytvoriť koláž, grafiku...

·         pracovať s líniou, farbou, tvarom

·         rozlíšiť geometrické tvary a rôzne materiály

·         poznať princípy kompozície – rozvrh plochy, priestorového útvaru...

·         dávať podobu vlastným nápadom

           

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

     Prípravné štúdium – jedno alebo dvojročné štúdium detí predškolského veku, ktoré vekovo zodpovedá žiakom predprimárneho vzdelávania

     Základné štúdium

     Prvý stupeň - prvá časť ISCED 1B – vekovo zodpovedá žiakom primárneho vzdelávania na ZŠ; štúdium trvá 4 roky, žiak získa primárne umelecké vzdelanie

     Prvý stupeň – druhá časť ISCED 2B – vekovo zodpovedá žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania na ZŠ; štúdium trvá 5 rokov, žiak získa nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

     Druhý stupeň ISCED 2B - vekovo zodpovedá žiakom sekundárneho vzdelávania na stredných školách; štúdium trvá 4 roky.

     Štúdium pre dospelých - je určené pre záujemcov, ktorí už presiahli stredoškolský vek a prejavujú záujem zdokonaľovať sa v niektorej z oblastí výtvarnej tvorby, maximálne do veku 26 rokov; štúdium trvá 4 roky.

Rozšírené štúdium - je určené pre zvlášť talentovaných žiakov, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium niektorej z oblastí vizuálnych umení. 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.