Background Image

Hudobný odbor

Žiaci v hudobnom odbore sa naučia:

           

  • spievať, hrať na klavíri, keyboarde, akordeóne,heligónke, husliach, gitare, basovej gitare, kontrabase, zobcových flautách, priečnej flaute, klarinete, saxofóne – individuálna forma vyučovania
  • v predmete Hudobná náuka rozvíjajú svoje rytmické a intonačné zručnosti a spoznajú základné hudobné pojmy, históriu hudby, hudobné slohy, dozvedia sa, ako vznikajú hudobné skladby atď. - skupinová forma vyučovania
  • spoločne muzicírujú v kolektívnych predmetoch: komorná hra, štvorručná hra, komorný spev, hlasová výchova, improvizácia, korepetícia a v školských súboroch:

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

  Prípravné štúdium je určené deťom v predškolskom veku alebo žiakom 1. ročníka ZŠ, dĺžka štúdia: 1 – 2 roky

  Základné štúdium

prvý stupeň - prvá časť  ISCED 1B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho  programu získa žiak primárne umelecké vzdelanie

prvý stupeň - druhá časť ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 5 rokov; absolvovaním tohto vzdelávacieho programu získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

druhý stupeň ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky

  Rozšírené štúdium - je určené mimoriadne talentovaným žiakom od 3. ročníka

◦ Skrátené štúdium - je určené vekovo starším žiakom, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania

Štúdium pre dospelých je určené uchádzačom maximálne do veku 25 rokov

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.