Background Image

Kritériá - Hudobný odbor

     skúška spočíva v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach – spevácko-intonačnej, rytmickej a sluchovej:

·  spevácko-intonačná časť - spev dvoch piesní (spravidla aspoň jednej ľudovej piesne) – hodnotí sa schopnosť intonovať, sleduje sa výslovnosť, práca s dychom, muzikálne cítenie, prípadné rečové vady a pod.

·  rytmická časť - opakovanie jednoduchého rytmického modelu podľa učiteľa, obvykle v rozsahu dvoch taktov, pričom rytmické modely obsahujú jednoduchú zvláštnosť - bodkovaný rytmus, triolu, šestnástinový model a pod. – hodnotí sa rytmické cítenie, hudobná pamäť a schopnosť pohotovo reagovať

·   sluchová časť - rozlíšenie výšky zahraného tónu a jeho správne zaradenie (vysoký, nízky, stredný register), jeho zaintonovanie, pokiaľ spadá do hlasového rozsahu dieťaťa a rozlíšenie počtu súčasne znejúcich tónov (1 – 2 tóny)  – hodnotí sa schopnosť sluchovej orientácie

·     prihliada sa tiež na fyzické dispozície dieťaťa – stavba rúk, ústnej dutiny, pier, chrupu a pod. a najmä na jeho vlastný záujem o vybraný nástroj/predmet; v prípade, kedy sú spevácke a intonačné schopnosti slabšie, ale rytmické a sluchové schopnosti sa javia dostatočné, zohľadní sa táto skutočnosť pri odporučení vhodného nástroja (nástroje s pevným ladením – klavír, akordeón, gitara, keyboard)

 

Upozornenie: Tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ sa nestáva automaticky žiakom školy ! Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium. Počet prijatých žiakov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach je limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.