Background Image

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnia v termínoch:

Hudobný, výtvarný a tanečný odbor vyučovaný v budove ZUŠ v Ilave

10. a 11. mája 2023 v čase od 13.00 - 18.00 hod. v budove Základnej umeleckej školy

Výtvarný odbor - Pruské

10. a 11. mája 2023 v čase od 13.00 - 18.00 hod. vo výtvarnom ateliéry ZŠ s MŠ v Pruskom

Prijímacie skúšky prebiehajú pred trojčlennou komisiou, menovanou riaditeľkou školy. Prijímacích skúšok sa zúčastňuje žiak sám, bez prítomnosti rodiča.

Rodičia sú o výsledku prijímacej skúšky informovaní písomným rozhodnutím o prijatí, resp. neprijatí na štúdium na základnej umeleckej škole.

Prijímacia komisia po absolvovaní skúšky oboznámi rodičov s platnou legislatívou v potrebnom rozsahu - možnosť navštevovať jeden individuálny predmet v kombinácii s jedným kolektívnym predmetom v rámci ZUŠ a možnosť navštevovať iba jednu ZUŠ (rodičia po obdržaní rozhodnutia o prijatí dostanú na podpis čestné prehlásenie).

Dolná veková hranica prijímaných detí je 5 a pol roka (teda dieťa, ktoré najneskôr 31. 12. 2022 dosiahlo vek 5 rokov).

Žiak nastupuje na štúdium v nasledujúcom školskom roku voči riadnemu termínu prijímacích skúšok.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.