Background Image

Úspech klaviristiek

Blahoželám a ďakujem žiačkam Romane CedzovejElene Vaňovej za úspešnú reprezentáciu školy v 24. ročníku súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri v Žiline, kde získali tieto ocenenia: CENU ZA INTERPRETÁCIU SKLADBY 20. STOROČIA ZLATÉ PÁSMO V 3. KATEGÓRII

Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Mgr. Jarmile Piškovej.

                                             Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ Ilava