Background Image

Blahoželanie tanečníčkam

Blahoželám a ďakujem žiačkam M. Cvetkovskej, T. Daškovej, B. Delia, B. Holbovej, S. Králikovej, M. Noskovej, E. Priebojovej, B. Rakytovej, N. Tóthovej, V. Žilkovej za úspešnú reprezentáciu školy na tanečnej súťaži „Zlatý kľúčik“kde získali vo svojej kategórii 2. miesto. Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Eve Tóthovej.

 

V Ilave 20. 03. 2019, Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ Ilava