Background Image

Pedagógovia a zamestnanci:

VEDENIE ŠKOLY

 Riaditeľka:  Mgr. Ingrid Viskupová - MD, zastupovaním poverená Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD.
 Zástupkyňa riaditeľky:  Mgr. art. Martina Paljesková Pišková

 

HUDOBNÝ ODBOR:

Monika Bagínová, DiS. art.  - hra na flaute, klavíri, keyboarde, hudobná náuka
Mgr. art. Simona Boďová  - hra na gitare
Šarlota Ciller Öllnerová  - hra na klavíri 
Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD.  - hra na husliach
Martin Jakúbek  - hra na gitare
Mgr. Michaela Kubaliaková  - hra na keyboarde, klavíri, hudobná náuka
Mgr. art. Nikola Matejková  - spev
Mgr. Mária Miklošová  - hra na akordeóne, klavíri, keyboarde
Mgr. Peter Minár, PhD.  - hra na husliach
Mgr. Jarmila Pišková  - hra na klavíri
Elena Vaňová, DiS. art.   - hra na zobcovej flaute, flaute, klarinete, saxofóne, keyborade
Ladislav Vaňo  - hra na akordeóne, keyboarde
Mgr. Ingrid Viskupová  - hra na klavíri

 

TANEČNÝ ODBOR:

Eva Tóthová

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

Mgr. Zdenka Cíbiková

Mgr. art. Martina Paljesková Pišková

Mgr. Jana Hvozdíková

 

PREVÁDZKOVÍ  ZAMESTNANCI

Eva Adamcová - ekonomický úsek
Iveta Baďurová - pracovníčka PaM
Štefánia Makasová - upratovačka