Background Image

Blahoželanie

Blahoželáme a ďakujeme žiačkam Elene Vaňovej a Karolíne Kolekovej za výbornú reprezentáciu školy na Destkej speváckej súťaži populárnej a autorskej piesne "Jesienka 2017", kde sa umiestnili v bronzovom pásme.

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Mgr. art. Nikole Matejkovej.

Blahoželanie

Blahoželáme a ďakujeme žiačke Elenke Vaňovej za výbornú reprezentáciu školy na speváckej súťaži "Talentmania - My Popstar 2017", kde vo finálovom kole získala 1. miesto.

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Mgr. art. Nikole Matejkovej.

 

Čo my v tej ZUŠ-ke vlastne robíme...?

Táto otázka zaznieva v poslednom čase pomerne často. Keď k tomu prirátame, že sa blíži koniec školského roka a začína sa zúročovať celoročné úsilie a snaha všetkých zúčastnených (učiteľov, žiakov, a našťastie v mnohých prípadoch aj rodičov či priateľov školy...), vyšlo nám, že by nebolo zlé sa trocha za sebou obzrieť a zrekapitulovať, čo všetko sme zažili. V prírode všetko ešte len rastie a kvitne, pre každú školu je však paradoxne práve teraz obdobie „zberu úrody“. Za posledný čas sa u nás urodilo toto:

HUDOBNÝ ODBOR

K pekným úspechom možno zaradiť umiestnenia žiačok speváckej triedy pani učiteľky Bc. Nikoly Matejkovej, ktoré veľmi pekne reprezentovali školu aj mesto Ilava. Barborka Barteková sa umiestnila v striebornom pásme celoslovenskej súťaže „Pink Song“ vo Zvolene (súťaž v klasickom speve). Sárka Kuniaková si na XV. ročníku súťaže v speve ľudovej piesne „Pieseň Lýdie Fajtovej“ v Trenčíne vyspievala krásne druhé miesto a Karolínka Koleková a Elenka Vaňová sa takisto nestratili a priniesli ocenenie v striebornom pásme celoslovenskej súťaži v speve populárnej piesne „Bojnická perla“. Ak sa k oceneniam prirátajú aj povzbudivé slová predsedu poroty súťaže vo folklórnej piesni Samka Dudíka, či predsedu poroty súťaže v populárnej piesni Sveťa Malachovského, tak sa naozaj nie je za čo hanbiť.

Klavírne oddelenie má takisto na svojom „konte“ pekné oceneniaJakubko Janco z triedy pani učiteľky Moniky Bagínovej, DiS. art. a Elenka Vaňová z triedy pani učiteľky Violy Winklerovej, DiS. art. vyrazili na „súťažné turné“: merali svoje sily taktiež s rovesníkmi z celého Slovenska, a to hneď v dvoch klavírnych súťažiach: „Schneiderova Trnava“ a „Banskoštiavnické kladivká“, kde obaja získali po dve bronzové pásma. Ešte ich čaká tretia klavírna súťaž - „Piano v modernom rytme“ v Bojniciach, tak im držíme palce.

Pochvala patrí aj saxofonistovi Andrejovi Kubecovi z triedy pani učiteľky Eleny Vaňovej, DiS. art., ktorý získal čestné uznanie na Medzinárodnej interpretačnej súťaži v slovenskej hudobnej tvorbe v Rajci. Povzbudivou správou sú tiež krásne strieborné pásma akordeonistky Romanky Cedzovej z triedy pána učiteľa Ladislava Vaňa, ktoré priviezla z Akordeónového festivalu v Kysuckom Novom Meste a z celoslovenskej Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Kremnici.

Všetkým spomenutým triednym učiteľom, aj korepetítorom, ktorí súťažiacim žiakom zabezpečujú hudobný sprievod na súťažiach, patrí veľké poďakovanie.

TANEČNÝ ODBOR

Tanečníčky Kristína Ježová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalúsová, Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková a Weina Yan z triedy pani učiteľky Evy Tóthovej – to by neboli oni, aby sa znova „netrajdali“ po všetkých možných kútoch... Najskôr získali umiestnenie na 2. a 4. mieste krajskom kole tanečnej súťaže „Pohyb bez bariér“ v Žiline, odkiaľ postúpili do celoslovenského kola v Bratislave. Keď dostali štartovaciu listinu, odchádzali s rešpektom – po minulom roku vedeli, kto je aký súper. Útešné slová, že nikde sa nepíše, že musia vždy všade vyhrať, zobrali doslovne – nevyhrali a priniesli 2. miesto. Spolu s ním získali naviac možnosť postupu do ďalších kôl v Ostrave a v rakúskom Grazi. Je tu síce riziko, že vekové pravidlá v zahraničných kolách, ktoré sú prísnejšie ako slovenské, im neumožnia účasť, ale je veľmi povzbudivé, že vôbec nastala taká možnosť.

No a úplne najčerstvejšou správou sú dva poháre z celoslovenskej tanečnej súťaže v Žiline s názvom „Umenie v pohybe“. Dievčatá a mládenec (!) Nikola Králiková, Benjamín Behan, Klára Galová, Simona Majerechová, Chiara Selma Kelič, Natália Tóthova získali 3. miesto s choreografiou „Zimné radovánky“ a staršie dievčatá (viď začiatok odstavca) s choreografiou „Za zvukov noci“ doplnili sériu umiestnení o 1. miesto.

VÝTVARNÝ ODBOR

Tu sa väčšinu výsledkov súťaží ešte len dozvieme, ale aj tak sa doteraz vo výtvarnom odbore podarili krásne veci: sedem žiakov pani učiteľky Mgr. art. Martiny Paljeskovej Piškovej úspešne absolvovalo talentové skúšky na stredné umelecké školy. Rovnako pekným výsledkom je tiež postup prác žiakov Sáry Štefancovej, Davida Gaža, Laury Benešovej, Emy Vavríkovej, Romany Adamcovej, Bibiany Buranskej aKarolíny Kolekovej do celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. A výtvarníci už tiež mieria do zahraničia - výtvarná práca žiačky Katky Majerníkovej z triedy pani učiteľky Mgr. Zdenky Cíbikovej získala ocenenie na celoslovenskej súťaži „Folklórne tradície môjho kraja“. V rámci putovnej výstavy ocenených prác si ju budú môcť pozrieť aj v španielskom Madride.

K pekným výsledkom treba tiež pripočítať mnohé koncerty, výstavy, exkurzie, workshopy, a potom už len neviditeľnú dennodennú mravenčiu prácu. Za všetkým vždy stojí veľa prípravy, trpezlivosti, dôslednosti, nadšenia pre vec, neraz aj pevných nervov, ale najmä viery učiteľov v schopnosti a šikovnosť svojich žiakov. Častokrát je učiteľ ten, ktorý vidí v predstihu trocha ďalej a dokáže rozpoznať potenciál, ktorý má šancu na rozvoj. Či sa tak naozaj stane, záleží potom na samotnom žiakovi, a úplne zásadne na rodičovi – od neho totiž závisí, či sa rozhodne vytvoriť na to podmienky a dlhodobo ustojí rôzne „prívalové vlny“. Lenže - keď vám potom mladý 12-13 - ročný človek sám od seba povie, že toto je preňho to pravé, čo chce robiť, robí to rád a vie si to predstaviť ako svoju životnú cestu – no neurobte to...

Na záver pár slov od Jana Wericha: „Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete záclony a zavriete okenice, tak vám slnko do bytu síce nelezie, lenže je to vaša chyba, pane, že chcete žiť potme.“ Úprimne želáme všetkým veľa slnka.

Etiketa podľa návrhu našej žiačky

Len nedávno sme sa zapojili do zaujímavej tvorivej súťaže – úlohy pre našich mladších žiakov výtvarného odboru ZUŠ. Spoločnosť Bricol Horné Srnie nás požiadala o pomoc pri tvorbe etikety na nový výrobok – bravčovú masť. Naši žiaci sa veru činili a pod ich rukami vzniklo veľa podnetných farebných nápadov na tému „prasiatko“. Samotní zákazníci firmy napokon hlasovaním rozhodli, že etiketu bravčovej masti bude zdobiť výherná práca Lucie Šatkovej (10 r.) z Pruského pod vedením pani učiteľky Cíbikovej. Lucka zvolila netradičné riešenie a odvážnu kompozíciu. Tým zrejme zaujala verejnú „porotu“, ktorá mala v tvrdej konkurencii obrázkov prasiatok ťažkú úlohu. Lucke srdečne blahoželáme a na výrobok, ozdobený našim obrázkom, sa gurmánsky tešíme! Kto má záujem vidieť víťaznú prácu a zároveň si pochutnať na bravčovej masti, predáva sa v predajni firmy Bricol v Hornom Srní. Presná adresa: Dolinská 27/7; web: www.bricol.sk  :)

Z.C.

Exkurzia do Dubnického múzea

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Počuli ste už o modrotlači? My vo výtvarnom odbore ZUŠ Ilava áno, avšak rohodli sme sa ju preskúmať na vlastné oči a vytvoriť vlastnými rukami. Túto možnosť nám poskytlo Dubnické múzeum, ktoré v novembri organizovalo aktívnu prednášku, spojenú s ukážkou modrotlače. Zaujímavá dekoratívna technika zdobenia látky nevznikla na Slovensku, ako si mnohí myslia. Na prednáške sme sa dozvedeli, že jej korene siahajú až do starovekej Číny. Postupom času sa objavila na našich krojoch a v iných dekoratívnych textíliách. Najzaujímavejšou časťou exkurzie bolo, keď sme si pod vedením Mgr.art. Mateja Rabadu mohli tvorbu modrotlače vyskúšať. Neodradili nás ani modro sfarbené ruky nadšeného výtvarníka a pomocou dobre stráženého receptu na zmes vytvárajúcu charakteristický vzor, sme sa zapojili do procesu tvorby. Pre všetkých bolo naozaj poučné vcítiť sa do role dávnych ľudí, ktorí v časoch bez elektricky poháňaných prístrojov a digitálnych technológií, neváhali stáť dlhé hodiny na nohách, dýchať výpary z kyselín, miešať indigové roztoky a s presnosťou otláčať drevené matrice. Odmenou im, aj nám, bola hodnotná remeselná krása, ktorá dodnes inšpiruje výtvarníkov, ale aj bežných ľudí so zmyslom pre estetiku. Exkurziu sme absolvovali pod vedením pani učiteľky Mgr.art. Paljeskovej Piškovej a Mgr. Cíbikovej, ktoré v ZUŠ Ilava vedú výtvarný odbor. Zároveň chceme poďakovať vedeniu Obecného úradu v Pruskom za to, že nám sponzorsky poskytlo prepravu časti žiakov.

Z.C.