Background Image

Pripravujeme

22. marec 2018 - účasť na speváckej súťaži Keď si ja zaspievam v Považskej Bystrici

23. marec 2018 - účasť na Klavírnej súťaži v Trenčíne

23. marec 2018 - účasť na tanečnej súťaži Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch

9. apríl 2018 - 16:30 - žiacky verejný koncert

15. apríl 2018 - 15:00 - Ilavská hudobná jar - Dom kultúry v Ilave

3. máj 2018 - účasť na klavírnej súťaži Banskoštiavnické kladivká

11., 12. máj 2018 - účasť na speváckej súťaži Malokarpatský slávik v Budmericiach

12. máj 2018 - účasť na tanečnej súťaži Umenie v pohybe v Žiline

24. máj 2018 - účasť na klavírnej súťaži Piano v modernom rytme

25. máj 2018 - účasť na husľovej súťaži Klobucké husličky vo Valaských Kloboukoch

1. jún 2018 - exkurzia do Brna (Mahenovo divadlo) - návšteva baletného predstavenia Labutie jazero

5. jún - 16:30 - žiacky verejný koncert

8. jún 2018 - účasť na Husľovej prehliadke v Komárne

14. jún - 16:30 absolvenstký kocnert hudobného odboru

15. jún 2018 - vystúpenie tanečného odboru - Dom kultúry Ilava