Background Image

Pripravujeme

24. máj 2018 - účasť na klavírnej súťaži Piano v modernom rytme

30. máj 2018 - návšteva Galérie Albertina vo Viedni - výstavy "Od Moneta po Picassa" a "Keith Haring"

1. jún 2018 - exkurzia do Brna (Mahenovo divadlo) - návšteva baletného predstavenia Labutie jazero

6. jún - 16:30 - žiacky verejný koncert

8. jún 2018 - účasť na Husľovej prehliadke v Komárne

14. jún - 16:30 absolvenstký kocnert hudobného odboru

15. jún 2018 - 16:00 vystúpenie tanečného odboru - Dom kultúry Ilava