Background Image

OZNAM - odovzdávanie vysvedčení + riaditeľské voľno

Oznamujem žiakom ZUŠ Ilava, že dňa 29. júna 2018 (piatok) udeľujem riaditeľské voľno. 

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční vo štvrtok 28. júna 2018 o 15:00 v Dome kultúry Ilava.

Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD., poverená riaditeľka ZUŠ Ilava